Thời Tiết

(Theo Yahoo Weather)

Gõ Rối Tơ Lòng :.
Chết là hết?

Em rất muốn biết về thế giới bên kia cõi chết. Em đọc nhiều sách, người nói có thế giới bên kia, người nói chết là hết, thân xác tan rã thành đất, tâm hồn cũng tan rã, em không biết tin ai.

Nghe Radio Online
 

Nếu Không Nghe, Xin Download:
Media Player & Real Player
Quảng Cáo Video Clip

Hội luận với ĐIẾU CẦY tại Hoa Thịnh Đốn

SHOW CA NHẠC :.
Chào Mừng Ra Mắt Việt Mỹ Magazine

Xem tất cả các shows

Copyright(c) 2009 Viet My Magazine.
Website: www.VietMyMagazine.net | Email: VietMyMagazine@gmail.com
Tòa Soạn I : 1125 E. Passyunk Ave., Philadelphia PA 19147 | Tel: 215.475.7511 - 267.709.9855 | Fax: 215.336.2458
Tòa Soạn II: 6286C Arlington Blvd. - Falls Church, VA 22044 | Tel: 703.962.0607 | Fax: 703.538.2194
Designed by Kulsign